Sizlere daha kaliteli bir deneyim yaşatmak için bu sitede çerezler(cookies) kullanmaktayız. İnternet sitemizi ziyaretinize devam etmeniz halinde sitemizde kullanılan çerezleri kabul etmiş sayılacaksınız.

MYBYS Belge Yönetim Sistemi

MYBYS Belediye Otomasyonu

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Günümüz belediyeciliğini zor olmaktan çıkaran MYBYS, profosyonel bir yazılım ekibi ve alanında uzman danışmanlarla günümüz son teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş bir otomasyondur.

Yazılımda Bulunan Modüller

Muhasebe Modülü

Yerel yönetimlere hitap eden tahakkuk esaslı kamu muhasebesi modülümüz tamamen Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olaylarını kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden, sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden modüldür.

Gelir İşlemleri

Belediye Gelirler Kanununa göre düzenlenen modül deki bazı işlemler şöyledir;
Emlak Modülü
ÇTV
İlan-Reklam Modülü
Kira Modülü
Tahakkuk İşlemleri Modülü

İnsan Kaynakları

Bu Modül 4 ana başlığı barındırmaktadır.
Personel İşlemleri
Taşeron İşlemleri
İşçi Maaş İşlemleri
PDKS Modülleri

Taşeron Modülü

Aylık maaş katsayı bilgilerinin düzenli girilmesi ,sicillerin doğru olarak girilmesi ve güncel tutulmasıyla maaş hesaplanması ve tahakkuku sıfır hatayla gerçekleştirilmektedir.Taşeron işlemlerinde aylık E-Bildirge aktarım dosyaları sistem tarafından verilebilmektedir.Taşeron yıllık izin takibi yapılabilmektedir.Taşeron şirketin ödemekte olduğu maaş bilgileri kontrol edilebilir.

İmar Modülü

İmar müdürlüğünün yürütmekle yükümlü olduğu bütün imar uygulamalarının harita destekli olarak yönetildiği modüldür.Belediye sınırları içerisinde yapılmakta olan bina, konut vb. yapıların inşaatındaki ruhsat işlemleri ve imarındaki yapı kullanma izinleri ile ilgili belgeler, teknik bilgiler ve ruhsat/izin gelir bilgilerinin takibini yapabilirsiniz.

Emlak Modülü

Emlak mükelleflerinin mahalle sokak bina veya arsa bilgileri ışığında ödemeleri gereken emlak ve kültür varlıkları vergileri otomatik hesaplanır. Hesaplanan bu bilgilerde otomatik tahakkuk ettirilir.
Emlak Parametreleri
Emlak Hesaplama ve Tahakkuk İşlemleri
Emlak Raporları

Taşınır Modülü

Taşınır mal yönetmeliğine uygun; ambar, stok, zimmet ve demirbaş işlem yönetimini, muayene sürecinde hak ediş bazlı kontrolleri gerçekleştiren, muhasebeyle tam entegre modüldür.
Taşınır Tanımları
Taşınır İşlemleri
Taşınır Rapor İşlemleri

Taşınmaz Modülü

Taşınmaz Takip Modülü, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanmıştır.
Taşınmaz İşlemleri
Taşınmaz Rapor İşlemleri

Evlendirme Modülü

Evlendirme Modülü ile alakalı alt modüllerin bazıları aşağıdaki gibidir.
Evlendirme Genel Tanımları
Nikah Memuru Tanımlama
Nikah Salonu Tanımlama
Nikah Memuru Tanımlama
Evlendirme Beyan İşlemleri

Online İşlemler

Mükelleflerin internet üzerinden beyan, borç vb. bilgilerini sorgulayabildiği ve borçlarını ödeye­bildiği güvenli internet modüldür.
Online İşlemler ile mobil-internet üzerinden pek çok işlemi 7 gün 24 saat kolayca yapılabildiği modüldür.

Belediye İşlemleri

Belediyenin tüm veritabanında nüfus ve vatandaşlık idaresi veritabanıyla otomatik karşılaştırmalı sorgular yapabilme imkanı sunan modülü örnekle açıklarsak uygun koşulları sağlayan fakat TC kimlik bilgisi eksik yada kimlik bilgisi olupta nüfus bilgisi olmayan kayıtların otomatik şekilde eşleşmesini sağlayan aynı zamanda firma sicil bilgilerinin girildiği icra takibinin yapıldığı modüldür.

Bütçe İşlemleri

Gelir işlemlerinin girişi, takibi, ve tahsilatının yapıldığı modülde belediye çözümleri için gerekli olan tüm bütçe işlemlerini mevzuata uygun şekilde yapan modüldür.

Zabıta Modülü

İşyeri açma, tatil günü çalışma, ölçü/tartı aletlerinin kullanma ve diğer benzeri ruhsatlarının hazırlanması ve takip edilmesi, ruhsat harçları ve zabıta cezalarının tahakkuk ettirilmesi, esnaf ve ölçü/tartı aletlerinin muayenesi, zabıt varakası düzenlenmesi işlemlerinin takibini yapan modüldür.

Sosyal Yardım

İhtiyaç sahibinin başvuru kaydının oluşturulması, başvuruda talep edilecek evrakların takip edilmesi, başvurunun yetkili kullanıcı tarafından onaylanması, tanımlanan yardım türlerinin kişiye teslimat bilgisinin girilmesi, yardımların tek tek veya icmal olarak raporlanması gibi işlevleri yerine getirmektedir.

İlan Modülü

Belediye ile ilgili gerekli ilan işlemlerinin yayınlandığı ve takibinin yapıldığı modüldür.

ÇTV İşlemleri

Çevre Temizlik Vergisi yazılımı Emlak modülü gibi entegre şekilde çalışmaktadır. Parametrik yapısı sayesinde mahalle, sokak tanımları, ceza ve muafiyet oranları, yıllık vergi değerleri girilip, bildirimler kişi ve kurum bazında alınarak tahakkuk edilir. Çevre Temizlik bildiriminde Grup, Derece, kullanım alanı, yatak kapasitesi, öğrenci sayısı, personel sayısı değerleri girildikten sonra bildirim hesabı otomatik olarak gerçekleştirilip tahakkuk oluşturulur. Ayrıca cilt sıra numaraları otomatik olarak verilmekte, isteğe bağlı olarak kullanıcı tarafından el ile değiştirilebilmektedir.

PDKS İşlemleri

PDKS Modülü, parametrik yapısı sayesinde değişen yasa veya maaş katsayılarının kullanıcı tarafından değiştirilmesine izin verir. Geçmişe dönük ay ve yıl bazında işlemler yapılabilir. Sınırsız sayıda fazla mesai, ek kazanç, ikramiye v.b. gibi kazanç ve kesinti tanımı yapılabilir. Kurum bünyesinde bulunan “Personel Devam Kontrol” (PDKS) sisteminden otomatik olarak puantaj bilgisi yazılıma aktarılabilir. Bütün personel için (Başkan, Meclis ve Encümen Üyeleri, Memur, İşçi) maaş bordrosu, fark bordrosu v.b. düzenlenebilir. Ayrıca kadro durumu, terfi, muayene istek, izin, rapor, emekli sandığı, ödül, ceza, özlük, vizite, gibi işlemlerin takibi yapılabilir.

Ruhsat İşlemleri

Belediye iktisat ve Kuşat Müdürlüğü Ruhsat bürosundan ruhsat için gerekli belgelerin listesi ve başvuru/beyan formunun düzenlendiği modüldür.

WEB Modülü

Belediye web sitesi ile entegre çalışan modülde internet sayfasında bulunan alanların güncellenmesi ve bilgi girişinin yapıldığı modüldür.

EBYS Modülü

Elektronik Belge Yönetim Sistemi; İdarelerin faaliyetlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden idare faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, format ve ilişkisel özelliklerini koruyan ve bu belgelerin üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde yönetimini sağlayan sistemi ifade etmektedir.

Genel Özellikleri

 •       C#- Asp.net Teknolojisi
 •       Çok Katmanlı Güvenli Yapı
 •       MSSQL veya Oracle Desteği
 •       Tamammen Web Tabanlı Arayüz
 •       Web Servis ve Mobil Uygulama (IOS – Android) Desteği
 •       Tamammen Responsiv Kullanıcı Dostu Arayüz

EBYS Amaçları Nelerdir ?

EBYS ile, gerek kurum içi birimlerimiz arası yazışmalarımızı gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmalarımızın bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayarak;
* Yazışmaların sevk, paraf ve onay sürelerinin kısaltılması,
* Yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi, hedeflenmektedir.

EBYS İle Ne Yapılabilir?

 •       Tanımlı iş akışı yolları ile belgeleri zamanında doğru kişiye ve en kısa yoldan ulaştırabilir .
 •       Birimlerde 7 gün 24 saat evrak alıp gönderebilir.
 •       Belgelerin dolaşımı esnasında durumlarını takip edilebilir.
 •       Belgeler hızlı bir biçimde dosyalanarak arşivleyebilir.
 •       Yetki seviyelerine göre çeşitli arama kriterleri ile belgelere tek tuşla ulaşılabilir.
 •       Aynı belgeye birden fazla noktadan aynı anda erişim imkanı sağlar.
 •       Belgelerin dağıtım ve dolaşımındaki paraflama süreci ve sırasını tanımlayabilir.
 •       Belgelere erişim ve erişilmezlik güvenliği sağlar.
 •       Dijital imza ile birlikte sadece kurum içi değil kurumlar arası yazışmaların bilgisayar ortamında yapılabilmesi sağlanacaktır.

Dijital Dönüşümünüz İçin Bugün Adım Atın !